Cupra

När du lämnar din bil till Lagerstedts Bil som är en Cupra-verkstad kan du känna dig trygg och säker för du vänder dig till en av bilindustrins hårdast kontrollerade verkstäder.

CUPRA Originalservice

Din CUPRA är byggd för att köras och upplevas. Men den kan behöva lite kärlek och omvårdnad emellanåt. Genom att boka en CUPRA Originalservice hos oss säkerställer du att din bil får den tillsyn den är värd.

CUPRA Originalservice

Genom CUPRA Originalservice säkerställer du att din bil får den tillsyn den är värd.  Vi är experter på just CUPRA och därigenom kan vi säkerställa att både livslängden och andrahandsvärdet på din bil ökar. Att vara en märkesverkstad innebär att vi ser till att din CUPRA förblir 100% CUPRA.

Du vet säkert att din bil har en serviceplan och att det med olika intervaller bör genomföras service av olika slag. Om du inte följer serviceplanen riskerar din bil att gå sönder. Varje bil som produceras är unik på flera sätt och det krävs både avancerad utrustning och en hel del utbildning för att den ska kunna servas på rätt sätt. Och det är just det som våra märkesverkstäder har.

CUPRA Service® Mobility på köpet

När du genomför Originalservice på din CUPRA enligt serviceplanen får du automatiskt förlängd Service® Mobility. Om du inte kan köra vidare – till exempel på grund av driftsstopp, olycka eller bränslebrist – ser vi till att du får snabb hjälp på platsen. Ring 020-80 10 20 vid behov av assistans.

CUPRA Originalservice 4+

Om din CUPRA är av årsmodell 2015–2018, kan vi erbjuda CUPRA Originalservice 4+. Servicen är exakt densamma som CUPRA Originalservice och utförd av experterna på din bil, men du får ett lägre pris. Om det behövs uppdateras programvaran, och du får alltid en ”stämpel” i bilens digitala servicehistorik.