AC-service

Du kan lätt undvika onödiga kostnader genom att regelbundet göra AC-service på din bil. Utan kontroll av AC-anläggningen blir kompressorn och dess funktion förr eller senare försämrad. Detta kan innebära att den blir förstörd och måste bytas ut. Om du gör en AC-service ca en gång om året kan eventuella fel upptäckas och avhjälpas i tid.

Vi tar endast 1 789 kr för en fullständig AC-service!*

*Gäller endast R-134 system

Gas R-134 finns vanligen i bilar upp till årsmodell 2016. Kostnaden för AC-service på bilar med R-134 system är 1789 kr (kampanjpris). I detta pris ingår provtryckning, olja, spårmedel och eventuell gas (upp till 900 gram).

Gas R-1234 YF finns oftast i bilar från och med årsmodell 2017. Kostnad för AC-service på bilar med R-1234 YF är 2789 kr (kampanjpris). I detta pris ingår provtryckning, olja, spårmedel och eventuell gas (upp till 500 gram).

Det är lätt att bli vilseledd av priser på AC-service då olika verkstäder inkluderar olika saker i priserna. Var noga att jämför vad som verkligen ingår i priset innan du bokar.

Vi gör servicen medan du väntar!

I vår AC-service ingår:
Tömning av gas, trycktest och läcksökning med hjälp av UV-lampa eller elektronisk läcksökare, påfyllning av köldmedie och olja.
Kontroll av: hög- och lågtryckssidans värden, kompressorns funktion, kondensorfläkten, drivremmarnas skick och eventuella skador på komponenterna.

Reparation
Om det behövs en reparation så hjälper vi er självklart med den också. Som auktoriserad AC-verkstad följer vi miljöskyddslagen och därför fyller vi aldrig på gas i system som innehåller några synliga läckor.
Detta enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter om kylanläggningar.

Vad säger lagen?

Statens naturvårdsverks författningssamling
Miljöskydd
ISSN 0347-5301

Statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och HFC (”köldmediekungörelsen”)

Reparation
17 § Fel som medfört eller kan leda till utsläpp av köldmediet skall omedelbart åtgärdas. På- eller återfyllning av köldmedium får inte ske innan eventuella fel har kartlagts och systemet har åtgärdats. SNFS (1997:3)

AC-systemets uppbyggnad


Delarnas funktion:
Kompressor: Pumpar köldmedium och olja runt i systemet.
Kondensor: Sitter normalt framför bilens kylare och kyler ner gasen.
Torkfilter: Avfuktar och filtrerar det kondenserade köld mediumet.
Expansionsventil: Släpper in flytande köldmedium som sedan förvandlas till gas.
Förångare: Är där kyleffekten till kupén uppstår.

Reservdelar

Vi säljer även reservdelar till AC-system.

Gå till vår webshop

Boka verkstadstid - Lagerstedtsfamiljens Bilservice