AC-service

Du kan lätt undvika onödiga kostnader genom att regelbundet göra AC-service på din bil. Utan kontroll av AC-anläggningen blir kompressorn och dess funktion förr eller senare försämrad. Detta kan innebära att den blir förstörd och måste bytas ut. Om du gör en AC-service ca en gång om året kan eventuella fel upptäckas och avhjälpas i tid.

Vi tar endast 1 789 kr för en fullständig AC-service!*

*Gäller endast R-134 system

Gas R-134 finns vanligen i bilar upp till årsmodell 2016. Kostnaden för AC-service på bilar med R-134 system är 1789 kr (kampanjpris). I detta pris ingår provtryckning, olja, spårmedel.

Gas R-1234 YF finns oftast i bilar från och med årsmodell 2017. Kostnad för AC-service på bilar med R-1234 YF är 2789 kr (kampanjpris). I detta pris ingår provtryckning, olja, spårmedel.

Det är lätt att bli vilseledd av priser på AC-service då olika verkstäder inkluderar olika saker i priserna. Var noga att jämför vad som verkligen ingår i priset innan du bokar.

Vi gör servicen medan du väntar!

I vår AC-service ingår:
Tömning av gas, trycktest och läcksökning med hjälp av UV-lampa eller elektronisk läcksökare, påfyllning av köldmedie och olja.
Kontroll av: hög- och lågtryckssidans värden, kompressorns funktion, kondensorfläkten, drivremmarnas skick och eventuella skador på komponenterna.
Om påfyllning av gas behövs tillkommer kostnad för själva gasen.

Reparation
Om det behövs en reparation så hjälper vi er självklart med den också. Som auktoriserad AC-verkstad följer vi miljöskyddslagen och därför fyller vi aldrig på gas i system som innehåller några synliga läckor.
Detta enligt Statens naturvårdsverks föreskrifter om kylanläggningar.

Vad säger lagen?

Statens naturvårdsverks författningssamling
Miljöskydd
ISSN 0347-5301

Statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter om kyl- och värmepumpanläggningar innehållande CFC, övriga CFC, haloner, HCFC och HFC (”köldmediekungörelsen”)

Reparation
17 § Fel som medfört eller kan leda till utsläpp av köldmediet skall omedelbart åtgärdas. På- eller återfyllning av köldmedium får inte ske innan eventuella fel har kartlagts och systemet har åtgärdats. SNFS (1997:3)

AC-systemets uppbyggnad


Delarnas funktion:
Kompressor: Pumpar köldmedium och olja runt i systemet.
Kondensor: Sitter normalt framför bilens kylare och kyler ner gasen.
Torkfilter: Avfuktar och filtrerar det kondenserade köld mediumet.
Expansionsventil: Släpper in flytande köldmedium som sedan förvandlas till gas.
Förångare: Är där kyleffekten till kupén uppstår.

Reservdelar

Vi säljer även reservdelar till AC-system.

Gå till vår webshop

Boka verkstadstid - Lagerstedtsfamiljens Bilservice

Kontakt Lagerstedts Bil

Tel: 08-5100 5100
Epost: svar@lagerstedtsfamiljen.se