GDPR-POLICY

2018-05-21
Information om behandling av personuppgifter

På Lagerstedtsfamiljen värnar vi om en hög nivå av skydd för våra kunders personliga integritet. Därför vill vi informera dig om en viktig och positiv förändring kring hur vi framåt får och kommer att hantera dina personuppgifter som vi i dagsläget innehar.

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps.
Dina personuppgifter används för att kunna lämna offert, fullfölja beställning, köp, service, reparation och verkstadsarbeten, reklamationer samt erbjuda bra service och tillhandahålla personliga erbjudanden.

Läs mer om vår GDPR-policy