På en auktoriserad verkstad tas din bil om hand av specialutbildad personal. Vi använder originaldelar samt biltillverkarens egna diagnos- och specialverktyg. Vi är hårt kontrollerade och måste uppfylla generalagentens kvalitetskrav på utfört arbete, kundnöjdhet, säkerhet, lokaler, verktyg, miljöföreskrifter och personalens utbildning.

Genom att serva bilen på en auktoriserad verkstad får du ut så mycket som möjligt av din bil samtidigt som den behåller ett högt andrahandsvärde.