Självrisken för en godkänd parkeringsskada är alltid 5% av prisbasbeloppet. För skador som inträffat år 2022 är självrisken 2430:-.