En bil är idag utrustad med ca 20 st datorer. Datorerna styr det mesta som händer i bilen. Om systemet känner av något fel under start eller körning tänds en varningslampa på instrumentpanelen.

När en varningslampa tänds bör man i första hand kontrollera vad som står i instruktionsboken. Kontakta sen din verkstad för att se om det är ett akut fel som omgående måste åtgärdas.

Även om lampan slocknar av sig själv så bör du kontakta din
verkstad eftersom felkoderna kan finns kvar och ge anmärkningar på besiktningen.

Vad är fel och hur åtgärdas det?
När verkstaden tar in bilen börjar vi med att koppla upp bilen mot vårt analysverktyg och läser av felkoderna. Felkoder indikerar vad som kan vara fel. Det kan vara allt från avgasrening, insprutning till någon givare eller programvara som inte fungerar som den ska.
Har vi tur får vi ett exakt svar på vilken del som inte fungerar men oftast får vi bara en fingervisning om vart vi ska börja söka efter felet.

Ibland kan lampor tändas av tillfälliga orsaker utan att något egentligen är fel och då kan det räcka med att bara radera felkoderna. Vi provkör alltid bilen för att se att felkoderna inte kommer tillbaka, men om vi anser att problemet är åtgärdat lämnas bilen tillbaka till kunden redan i detta läge.

Vid mer avancerade fel måste vi göra en djupgående felsökning enligt fabrikantens anvisningar. Det är omöjligt att säga hur lång tid en sådan tar, det beror helt på hur svårt det är att identifiera felet men så fort vi hittat vad vi misstänker är fel ringer vi kunden för att avgöra hur vi ska gå vidare med reparationer.

Ibland kan det finnas flera orsaker till ett och samma fel så om lampan tänds igen efter att vi lagat bilen behöver det inte betyda att felet inte var åtgärdat från början utan att det kanske fanns fler felaktiga komponenter och då går vi tillbaka till felsökningstadiet igen. Det är dock ovanligt att detta händer och vi jobbar alltid för att du ska vara helt nöjd när du lämnar vår verkstad.