En skadebesiktning är ett förberedande besök där du tillsammans med en skadeberäknare går igenom skadorna på bilen. Skadeberäknaren dokumenterar och fotograferar alla skador som ska åtgärdas i samråd med dig som kund. Detta besök tar ca 20 minuter och kostar ingenting så länge man har ett skadenummer från försäkringsbolaget.