Om du lämnar in bilen för service under inlämningstiderna på morgonen, 7.00-9.00 så ska bilen bli klar före stängning samma dag. Undantag kan hända vid tilläggsarbeten. Behöver du bilen före någon speciell tid så var noga med att framföra detta vid inlämningen så ska vi göra vårt bästa för att tillgodose dina önskemål.

Är bilen inlämnad för avläsning / felsökning är det svårt att svara på hur lång tid det tar. När felet hittas får ni besked.

Samma sak gäller vid reparationer. Här beror det på hur omfattande reparationen är och om reservdelar finns tillgängliga. Ni kontaktas löpande under arbetets gång och får ett individuellt besked och en beräknad klartid.